Đang gửi...

Ứng dụng Blockchain trong chuỗi cung ứng của startup Việt

Phó trưởng khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Đại học Kinh tế TP HCM, Huỳnh Phước Nghĩa cho biết ít nhất 4 nguyên lý cơ bản khiến cho những cơn sốt đất qua... 

Tin tức khác

 
Back to top