Đang gửi...

Bơm nhiệt

Truyền nhiệt tự nhiên theo hướng từ nơi có nhiệt độ cao sang nơi có nhiệt độ thấp.
Bơm nhiệt chuyển năng lượng nhiệt theo hướng ngược lại của truyền nhiệt tự nhiên, bằng cách hấp thụ nhiệt từ nguồn nhiệt có nhiệt độ thấp (không khí, lòng đất, nước ao, hồ, sông, biển v.v...) và chuyển đến nơi sử dụng hoặc lưu trữ với nhiệt độ cao hơn (Ví dụ: Bồn chứa nước nóng, phòng cần sưởi, v.v...). 
Máy bơm nhiệt sử dụng một lượng nhỏ năng lượng (Điện, cơ) để chuyển năng lượng từ nguồn nhiệt đến nơi trữ hoặc sử dụng (Năng lượng sử dụng bằng khoảng 1/4 tổng lượng nhiệt năng thu được)

Các ưu điểm của bơm nhiệt:
- Hiệu suất cao (Trung bình khoảng 350%, có thể lên đến 800%)
- Sử dụng nguồn năng lượng sạch, tái tạo, tự nhiên (Khoảng 75% nguồn nhiệt là từ nhiệt năng trong không khí, địa nhiệt, nước sông, ao, hồ, v.v... thực chất vẫn là năng lượng có nguồn gốc từ mặt trời)
- Hệ thống cấp nhiệt không phát thải
- Giảm thải CO₂ do sử dụng ít năng lượng

Bơm nhiệt
Máy bơm nhiệt môi chất R407C RTHW040K

Máy bơm nhiệt môi chất R407C RTHW040K

• Bơm nhiệt nguồn nhiệt gió
• Công suất nhiệt tại A30\W45: 39.35 KW
• Công suất nhiệt tại A20\W55: 33.16 KW

Chi tiết
Máy bơm nhiệt môi chất R407C RTHW065K

Máy bơm nhiệt môi chất R407C RTHW065K

• Bơm nhiệt nguồn nhiệt gió
• Công suất tại A30/W45: 68.01KW
• Công suất tại A20/W55: 58.45kW

Chi tiết
Máy bơm nhiệt môi chất R407C RTHW087K

Máy bơm nhiệt môi chất R407C RTHW087K

• Bơm nhiệt nguồn nhiệt gió
• Công suất nhiệt tại A30/W45: 91.41 kW
• Công suất nhiệt tại A20/W55: 77.90 kW

Chi tiết
Máy bơm nhiệt môi chất R407C RTHW096D

Máy bơm nhiệt môi chất R407C RTHW096D

• Bơm nhiệt nguồn nhiệt gió
• Công suất nhiệt tại A30/W45: 95.19 kW
• Công suất nhiệt tại A20/W55: 81.60 kW

Chi tiết
Máy bơm nhiệt môi chất R407C RTHW105K

Máy bơm nhiệt môi chất R407C RTHW105K

• Bơm nhiệt nguồn nhiệt gió
• Công suất nhiệt tại A30/W45: 105.28 kW
• Công suất nhiệt tại A20/W55: 90.76 kW

Chi tiết
Máy bơm nhiệt môi chất R407C RTHW135K

Máy bơm nhiệt môi chất R407C RTHW135K

• Bơm nhiệt nguồn nhiệt gió
• Công suất nhiệt tại A30/W45: 136.02 kW
• Công suất nhiệt tại A20/W55: 116.91 kW

Chi tiết
 
Back to top