Đang gửi...

Bơm nhiệt

Truyền nhiệt tự nhiên theo hướng từ nơi có nhiệt độ cao sang nơi có nhiệt độ thấp.

Bơm nhiệt chuyển năng lượng nhiệt theo hướng ngược lại của truyền nhiệt tự nhiên, bằng cách hấp thụ nhiệt từ nguồn nhiệt có nhiệt độ thấp (không khí, lòng đất, nước ao, hồ, sông, biển v.v...) và chuyển đến nơi sử dụng hoặc lưu trữ với nhiệt độ cao hơn (Ví dụ: Bồn chứa nước nóng, phòng cần sưởi, v.v...). 

Máy bơm nhiệt sử dụng một lượng nhỏ năng lượng (Điện, cơ) để chuyển năng lượng từ nguồn nhiệt đến nơi trữ hoặc sử dụng (Năng lượng sử dụng bằng khoảng 1/4 tổng lượng nhiệt năng thu được)

Các ưu điểm của bơm nhiệt:

-   Hiệu suất cao (Trung bình khoảng 350%, có thể lên đến 800%)

-   Sử dụng nguồn năng lượng sạch, tái tạo, tự nhiên (Khoảng 75% nguồn nhiệt là từ nhiệt năng -   trong không khí, địa nhiệt, nước sông, ao, hồ, v.v... thực chất vẫn là năng lượng có nguồn gốc từ mặt trời)

-   Hệ thống cấp nhiệt không phát thải

-   Giảm thải CO2 do sử dụng ít năng lượng

PME phân phối chính thức tại Việt nam các sản phẩm bơm nhiệt (heat pump) hiệu Hoval (Lichtenstein); Oilon (Phần lan); Iljin E-Plus (Hàn Quốc); Daihan Climate Control DHC (Hàn Quốc).

Nhập khẩu, cung cấp các sản phẩm bơm nhiệt (heat pump) hiệu Deron, Sprsun, Phnix

Bơm nhiệt
 
Back to top