Đang gửi...

Hệ thống điều hòa không khí, thông gió

Thi công, lắp đặt, cung cấp vật tư, thiết bị, tư vấn, thiết kế và các dịch vụ liên quan đến các hệ thống điều hòa không khí và thông gió cho dân dụng và công nghiệp bao gồm:

-  Hệ thống điều hòa trung tâm VRV, VRF;

-  Hệ thống điều hòa trung tâm chiller;

-  Hệ thống thông gió;

-  Các hệ thống lọc gió và xử lý bụi công nghiệp;

-  Các hệ thống thu hồi, tận dụng nhiệt.

Hệ thống điều hòa không khí, thông gió

Đang cập nhật....

 
Back to top