Đang gửi...

Hệ thống thông điện nhẹ

Thi công, lắp đặt, cung cấp vật tư, thiết bị, tư vấn, thiết kế và các dịch vụ liên quan đến các hệ thống điện nhẹ cho dân dụng và công nghiệp, gồm:

-  Hệ thống điện thoại;

-  Hệ thống mạng máy tính;

-  Hệ thống camera an ninh;

-  Hệ thống truyền hình;

-  Hệ thống âm thanh thông báo;

-  Hệ thống âm thanh hội nghị;

-  Hệ thống kiểm soát ra vào;

-  Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS).

Hệ thống thông điện nhẹ

Đang cập nhật....

 
Back to top