Đang gửi...

Hệ thống cấp khí đốt

Thi công, lắp đặt, cung cấp vật tư, thiết bị, tư vấn, thiết kế và các dịch vụ liên quan đến các hệ thống trữ và cung cấp khí đốt (gas) hóa lỏng cho dân dụng và công nghiệp, gồm:

-  Bồn trữ khí đốt hóa lỏng;

-  Đường ống cấp khí đốt hóa lỏng và các hệ thống phụ trợ.

Hệ thống cấp khí đốt

Đang cập nhật....

 
Back to top