Đang gửi...

Hệ thống khí nén

Thi công, lắp đặt, cung cấp vật tư, thiết bị, tư vấn, thiết kế và các dịch vụ liên quan đến các hệ thống cung cấp khí nén cho dân dụng và công nghiệp, gồm:

-  Máy nén khí;

-  Đường ống cấp khí nén và các hệ thống phụ trợ.

Hệ thống khí nén

Đang cập nhật....

 
Back to top