Đang gửi...

Nhân lực

Nguồn nhân lực của chúng tôi bao gồm các nhân viên giỏi về chuyên môn và các nhà quản lý có trình độ cao. Họ đã được đào tạo và liên tục được đào tạo tiếp tại các cơ sở đào tạo, trong công ty và thông qua công việc mà chúng tôi đã thực hiện. Họ thành thạo công tác chuyên môn, hiểu rõ các yêu cầu của khách hàng và nhiệt tình cống hiến để mang lại lợi ích cho các khách hàng.

Chúng tôi hiểu rằng năng lực của các nhân viên là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một nền tảng vững chắc cho chất lượng công việc, do đó đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Chúng tôi tin tưởng rằng sự thành công của một Công ty phụ thuộc vào kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm và ý thức trách nhiệm của đội ngũ nhân viên. Phát triển nhanh, bền vững và tích cực chỉ có thể đạt được bằng cách nâng cao nhận thức và khuyến khích sự tham gia và hợp tác của các nhân viên.

Chính sách nhân sự của Công ty chúng tôi liên quan đến việc tuyển dụng, đánh giá, lựa chọn, phát triển, triển khai thực hiện và quản lý, luôn luôn đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức và tiêu chuẩn nghề nghiệp cao nhất.

Chính sách Nhân sự:

Chính sách nguồn nhân lực của PME liên quan đến không chỉ để đáp ứng những nhu cầu giải quyết các công việc cụ thể của Công ty mà còn là phương pháp tiếp cận và triển khai để hỗ trợ các mục tiêu chiến lược và hiệu quả dài hạn.

Mục tiêu chính của chính sách nhân sự của chúng tôi như sau:

-  Trở thành một nhà tuyển dụng được những người tài năng ưa thích;

-  Tuyển chọn, xác định công việc phù hợp, tạo điều kiện để phát triển khả năng và khuyến khích hợp tác, phát triển cùng Công ty.

-  Tạo một môi trường phát triển liên tục và tạo cơ hội cho các nhân viên để không ngừng nâng cao khả năng bản thân và nhận ra tiềm năng của họ.

-  Thường xuyên xem xét cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực, hệ thống và quy trình và tái cơ cấu khi cần thiết.
-  Theo dõi khả năng của các nhân viên có tiềm năng, đánh giá khả năng trên quan điểm của nhu cầu hiện tại và tương lai của Công ty.

-  Tăng cường tính năng động qua các công việc được giao, luân chuyển trong công ty để phát triển các cá nhân và phát triển Công ty.

-  Đảm bảo sự hình thành và lan tỏa văn hóa đóng góp, chia sẻ, minh bạch, đề cao các giá trị đa dạng và sáng tạo.

-  Xem xét các đề xuất và nguyện vọng của nhân viên.

-  Cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh nơi các giá trị đạo đức luôn được đề cao và tiềm năng của người lao động được phát huy.

 
Back to top