Đang gửi...

Hệ thống quản lý chất lượng

PME luôn hướng đến mục tiêu cung cấp các dịch vụ và sản phẩm theo các tiêu chuẩn cao nhất có thể và cam kết hiểu, đáp ứng và đáp ứng cao hơn yêu cầu của khách hàng về chất lượng và tiến độ.

Chính sách chất lượng của công ty luôn được cải tiến với các thông tin thu thập được từ các cuộc điều tra sự hài lòng của khách hàng và thường xuyên đánh giá các mục tiêu. Chính sách này được thực hiện trên cơ sở thấu hiểu và chấp nhận yêu cầu của khách hàng ở tất cả các giai đoạn của dự án và các giao dịch hằng ngày của các bộ phận quản lý với nhân viên.

PME cam kết không ngừng phấn đấu, tìm kiếm các giải pháp cải tiến các quy trình hoạt động để nguyên tắc này luôn được thực hiện ngày một tốt hơn trong tất cả các hoạt động.

Để chính sách này được thực hiện thành công, chúng tôi cam kết và thực hiện các nội dung như sau:

Duy trì hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả, áp dụng cho tất cả các hoạt động của chúng tôi tại mọi thời điểm;

 • Đạt và duy trì các tiêu chuẩn cao trong công việc, giúp nâng cao uy tín của chúng tôi và cũng đồng thời làm tăng uy tín cho các khách hàng của chúng tôi;
 • Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật;
 • Đạt và duy trì các phương pháp thực hành tốt nhất trong các hoạt động
 • Duy trì, không ngừng cải tiến thông qua việc đánh giá các chính sách và việc thực hiện, đánh giá, kiểm tra, đào tạo và thay đổi quy trình khi cần thiết;
 • Thường xuyên đánh giá hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng luôn được cải tiến.
 • Thường xuyên đánh giá và cải thiện hiệu quả hoạt động của công ty thông qua các chỉ số.
 • Đảm bảo tất cả các nhân viên nhận thức được trách nhiệm của mình trong chính sách đảm bảo chất lượng.
 • Cung cấp nguồn lực và các đào tạo cần thiết để đảm bảo người lao động đáp ứng được các mức yêu cầu về chất lượng và hiệu quả, duy trì đội ngũ nhân viên có kỹ năng cao.
 • Thực hiện các đánh giá thường xuyên với nhân viên để khuyến khích những người lao động nhiệt huyết và làm động lực để phát triển đội ngũ nhân viên để có thể cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
 • Đảm bảo tất cả các thầu phụ và những người có liên quan đến dự án đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu.
 • Đảm bảo các chính sách về sức khỏe và an toàn được thực hiện theo yêu cầu ở những nơi cần thiết.
 • Thực hiện cơ chế thông tin hiệu quả, bao gồm cả việc tham gia và thông tin từ phía khách hàng ở tất cả các giai đoạn của dự án.
 • Giảm thiểu các vật liệu thải và các nguồn lực khác phù hợp với chính sách phát triển bền vững của Công ty.
 • Bàn giao dự án đạt chất lượng, đúng tiến độ, không tồn tại lỗi và cung cấp tất cả các tài liệu cần thiết.
Hệ thống quản lý chất lượng

Đang cập nhật....

 
Back to top