Đang gửi...

Đào tạo

C

húng tôi hiểu rằng năng lực của các nhân viên là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một nền tảng vững chắc cho chất lượng công việc, do đó đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Chúng tôi tin tưởng rằng sự thành công của một Công ty phụ thuộc vào kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm và ý thức trách nhiệm của đội ngũ nhân viên. Phát triển nhanh, bền vững và tích cực chỉ có thể đạt được bằng cách nâng cao nhận thức và khuyến khích sự tham gia và hợp tác của các nhân viên.

Vì vậy PME chú trọng tập trung đầu tư vào yếu tố đào tạo con người. Nhằm nâng cao năng lực, kinh nghiệm cũng như tầm nhìn cho các cán bộ nhân viên của  mình.

Chương trình đào tạo của công ty bao gồm:

Đào tạo nội bộ:

  • Các nhân viên mới vào được đào tạo để có thể hiểu được văn hóa, quy định làm việc giúp họ nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc. Tổ chức các buổi đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ cho các giám sát mới.
  • Đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ: cấp trên đào tạo cho cấp dưới; những người có trình độ cao hơn hướng dẫn, kèm cặp cho những người khác nhằm hỗ trợ, nâng cao nghiệp vụ.

Đào tạo ngắn hạn ở ngoài:

  • Theo nhu cầu công việc, hàng năm công ty có chuyến công tác  tạo điều kiện cho CBNV có năng lực tốt tham quan và học hỏi kinh nghiệm từ các đối tác trong nước hoặc ngoài nước.

 

Đào tạo

Nộp hồ sơ

  • Địa chỉ: 27 Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà nội
  • Điện thoại: +84-24.3927.4659; +84-24.3927.5086
  • Fax:+84-24.3927.4097
  • Email: info@pme.vn
  • Websie: www.pme.vn
 
Back to top