Đang gửi...

Chế độ phúc lợi

Đến với PME các CBCNV sẽ được hưởng các chế độ phúc lợi sau:

  • Chính sách lương

Ngoài mức lương được nhận hàng tháng, các nhân viên trong công ty sẽ được nhận thêm tháng lương thứ 13.

Hàng năm theo định kỳ, Với những cá nhân có thành tích và quá trình công tác tốt sẽ được đánh giá nâng lương dựa trên bình bầu và đánh giá của công ty.

  • Chính sách trợ cấp

Bên cạnh lương, tùy thuộc vào vị trí, chức danh, địa điểm, môi trường làm việc mà các nhân viên của PME sẽ được công ty bổ sung trợ cấp các khoản điện thoại, xăng xe, nhà ở, ăn trưa, công trường,… và các khoản thưởng cho nhưng đóng góp của nhân viên như thưởng du lịch, thưởng lễ tết, thưởng hiệu suất lao động, ....

  • Chính sách khác

Các nhân viên khi làm việc tại PME sẽ được tham gia đầy đủ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

 
Back to top