Đang gửi...

Cấp hơi

Thi công, lắp đặt, cung cấp vật tư, thiết bị, tư vấn, thiết kế và các dịch vụ liên quan đến các hệ thống cung cấp hơi cho dân dụng và công nghiệp, gồm:

-  Lò hơi;

-  Đường ống cấp hơi;

-  Các hệ thống phụ trợ: Xử lý nước cấp, khử khí, nước ngưng,…

Cấp hơi

Đang cập nhật....

 
Back to top