Đang gửi...

Hệ thống chiếu sáng

Thi công, lắp đặt, cung cấp vật tư, thiết bị, tư vấn, thiết kế và các dịch vụ liên quan đến các hệ thống chiếu sáng cho dân dụng và công nghiệp, gồm:

-  Chiếu sáng chức năng trong nhà;

-  Chiếu sáng kiến trúc, trang trí;

-  Chiếu sáng cảnh quan ngoài nhà;

-  Chiếu sáng đường và các không gian công cộng;

-  Các hệ thống điều khiển chiếu sáng.

Hệ thống chiếu sáng

Đang cập nhật....

 
Back to top