Đang gửi...

Cấp thoát nước

Thi công, lắp đặt, cung cấp vật tư, thiết bị, tư vấn, thiết kế và các dịch vụ liên quan đến các hệ thống cấp thoát nước cho dân dụng và công nghiệp, gồm:

-  Hệ thống cấp nước sạch;

-  Hệ thống xử lý nước sạch;

-  Hệ thống lò đun nước nóng;

-  Hệ thống xử lý nước thải;

-  Thiết bị vệ sinh;

-  Hệ thống thoát nước.

Cấp thoát nước

Đang cập nhật....

 
Back to top