Đang gửi...

Máy bơm nhiệt môi chất R407C RTHW010K

  • Bơm nhiệt nguồn nhiệt gió
  • Công suất nhiệt tại A30\W45: 10.38 kW
  • Công suất nhiệt tại A20\W55: 8.83 kW

Download

Thông tin chi tiết

Sản phẩm cùng loại

Máy bơm nhiệt môi chất R407C RTHW040K

Máy bơm nhiệt môi chất R407C RTHW040K

Bơm nhiệt nguồn nhiệt gió Công suất nhiệt tại A30\W45: 39.35 KW Công suất nhiệt tại A20\W55: 33.16 KW

Máy bơm nhiệt môi chất R407C RTHW065K

Máy bơm nhiệt môi chất R407C RTHW065K

Bơm nhiệt nguồn nhiệt gió Công suất tại A30/W45: 68.01Kw Công suất tại A20/W55: 58.45kW

Máy bơm nhiệt môi chất R407C RTHW087K

Máy bơm nhiệt môi chất R407C RTHW087K

Bơm nhiệt nguồn nhiệt gió Công suất nhiệt tại A30/W45:  91.41 kW Công suất nhiệt tại A20/W55:  77.90 kW

Máy bơm nhiệt môi chất R407C RTHW096D

Máy bơm nhiệt môi chất R407C RTHW096D

Bơm nhiệt nguồn nhiệt gió Công suất nhiệt tại A30/W45: 95.19 kW Công suất nhiệt tại A20/W55:  81.60 kW

Máy bơm nhiệt môi chất R407C RTHW105K

Máy bơm nhiệt môi chất R407C RTHW105K

Bơm nhiệt nguồn nhiệt gió Công suất nhiệt tại A30/W45: 105.28 kW Công suất nhiệt tại A20/W55: 90.76 kW

Máy bơm nhiệt môi chất R407C RTHW135K

Máy bơm nhiệt môi chất R407C RTHW135K

Bơm nhiệt nguồn nhiệt gió Công suất nhiệt tại A30/W45: 136.02 kW Công suất nhiệt tại A20/W55: 116.91 kW

 
Back to top