Đang gửi...

Hệ điều áp, tách khí Reflex Winkelmann

Download

Thông tin chi tiết

 Với sự hỗ trợ của các cảm biến, nước tự động hồi về bình hoặc bơm vào hệ thống HVAC để điều chỉnh áp suất vận hành chính xác tại mọi thời điểm. Nước bị hao hụt đi sẽ được bổ sung tự động.

Bọt khí, khí tự do, khí hòa tan được tách khỏi nước trong bình nhờ chênh lệch giữa áp suất hệ thống và áp suất khí quyển.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

(1) Duy trì áp suất

Khi chiller TẮT hoặc tải tăng, nhiệt độ của nước tăng lên, hệ thống giãn nở, áp lực hệ thống tăng - nước tự động hồi về bình, áp suất làm việc của hệ thống được cân bằng.

 

Khi chiller BẬT hoặc tải giảm, nhiệt độ nước giảm, hệ thống co ngót, áp suất hệ

thống giảm - nước được bơm tự động từ bình vào đường ống HVAC để cân bằng áp suất.

(2) Châm nước tự động

Khi hệ thống bị tổn hao nước (do rò rỉ, bảo trì…), nước được bổ sung thông qua bộ châm nước tự động.

(3) Chức năng tách khí

Tách khí ở điều kiện khí quyển: Nước áp suất lớn hơn từ hệ thống hồi về bình với áp suất nhỏ hơn (áp suất khí quyển), bọt khí và khí hòa tan sẽ giãn nở, nổi lên và được tách ra khỏi bình. 

 

Sản phẩm cùng loại

 
Back to top