Đang gửi...

CHAMPARA RESORT & SPA

Tên gói thầu: CHAMPARA RESORT & SPA

Khách hàng: Công ty cổ phần VEGA CITY.

Địa điểm: Khu Bãi Tiên, khóm Đường Lệ, Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa

Phạm vi công việc:

Thiết kế và thi công hệ thống công nghệ ONSEN khoáng nóng nhân tạo tại hồ Lagoon 3.

Giá trị hợp đồng/quyết toán: 5,05  tỷ VND

Thời gian hoàn thành: Đang thực hiện

Thông tin dự án

Dự án khác

 
Back to top