Đang gửi...

Hệ thống cấp dầu

Thi công, lắp đặt, cung cấp vật tư, thiết bị, tư vấn, thiết kế và các dịch vụ liên quan đến các hệ thống trữ và cung cấp dầu cho dân dụng và công nghiệp, gồm:

-  Bồn trữ dầu;

-  Đường ống cấp dầu và các hệ thống phụ trợ.

 

Hệ thống cấp dầu

Đang cập nhật....

 
Back to top